31.12.2021

Radioklucz Częstochowa – podsumowanie roku 2021

W Siedzibie Głównej Sekcji Łączności Radiowej (Radioklucz Częstochowa) utworzonej przy Fundacji Pobudka, 29 grudnia 2021 roku o godzinie 17.00 rozpoczęło się podsumowanie tegorocznych wspólnych działań, które prowadził koordynator obszaru łączności radiowej (Radioklucz) Paweł Kołodziej.

Obecnymi podczas prezentacji multimedialnej wraz z omówieniem byli: Fundator Pobudki, Prezes, Wiceprezes, Lider Radioklucza Częstochowa oraz osoby bezpośrednio, najaktywniej działające i wspierające Sekcję Łączności Radiowej.

Najważniejsze, przedstawione wdrożone projekty to:

Warto wspomnieć o przeprowadzonych licznych:

  • RadioPlenerach
  • RadioTestach
  • Szkoleniach
  • Pokazach łączności radiowej
  • Spotkaniach integracyjno-szkoleniowych
  • Comiesięcznych spotkaniach warsztatowo-szkoleniowych (nieprzerwanie na terenie Polski)
  • Stoiskach łączności w ramach Konferencji tematycznych Pobudki

Dotychczasowe nasze wspólne działania, często atakowane i wyśmiewane bezpodstawnie na „radio-grupach” głównego ścieku – także w otrzymywanych e-mailach, po raz kolejny dowodem na właściwy, normalny, naturalny kierunek w którym śmiałym krokiem podąża Sekcja Łączności Radiowej – Radioklucz SPØRP.

Coraz większe grono osób współpracujących – środowisk, organizacji i firm, potwierdza słuszność naszych przedsięwzięć i mobilizuje do kolejnych działań na jeszcze większą skalę .

Wdzięczność za przekazywaną merytoryczną i spójną wiedzę, zgodną z aktualnym prawem telekomunikacyjnym w naszym kraju oraz zaleceniami Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej, przejawia się wzajemną aktywną współpracą coraz większego grona wspaniałych osób 😀

Wzrastająca z miesiąca na miesiąc liczba wejść na stronę www.radioklucz.pl kolejnym mocnym argumentem by „prośbę o więcej” w roku 2022 śmiało realizować!

Sekcja Łączności Radiowej Pobudki (Radioklucz) – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: