DMR

DMR (Digital Mobile Radio) – otwarty standard cyfrowej łączności radiowej (DVDigital Voive) opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i zatwierdzony w 2005 roku. Specyfikacja standardu DMR jest zawarta w serii dokumentów ETSI TS 102 361 (1-4).

DMR wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym TDMA (Time Division Multiple Access), który pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym o szerokości 12,5 kHz 2 niezależne szczeliny czasowe umożliwiające korzystanie z 2 niezależnych kanałów komunikacyjnych. Pozwala to prowadzić 2 niezależne rozmowy telekomunikacyjne, bądź przesyłać w tym samym czasie dane.

 • Szerokość kanału radiowego – 12,5 kHz.
 • Wielodostęp z podziałem w dziedzinie czasu (TDMA) – w jednym kanale radiowym o szerokości 12,5 kHz mieszczą się dwa kanały wirtualne, w których może być niezależnie od siebie prowadzona łączność głosowa lub transmisja danych. Tym samym osiąga się lepsze wykorzystanie widma radiowego (efektywność widmową). Ponadto dzięki temu użytkownicy analogowych systemów łączności radiowej z odstępem międzykanałowym 12,5 kHz mogą przejść na łączność cyfrową bez potrzeby ubiegania się o nowe pozwolenia radiowe.
 • Modulacja sygnału radiowego – czterowartościowa modulacja FSK (4FSK).
 • Wykorzystanie kodowania korekcyjnego (FEC) oraz cyklicznego kodu nadmiarowego (CRC) do weryfikacji poprawności odbieranego sygnału oraz korygowanie go. Dzięki temu przy takim samym poziomie sygnału odbieranego jakość dźwięku w łączności DMR jest lepsza niż w łączności analogowej. Mogą się wprawdzie pojawić typowo cyfrowe zniekształcenia dźwięku, lecz wyeliminowano tutaj uciążliwy szum znany z systemów łączności analogowej.
 • Kodek dźwięku – AMBE+2 firmy Digital Voice Systems. Sam standard DMR nie precyzuje wprawdzie algorytmu kodowania dźwięku, lecz jego twórcy uzgodnili pomiędzy sobą, że w celu zapewnienia wzajemnej współpracy urządzeń radiowych różnych producentów powszechnie stosowanym kodekiem będzie właśnie AMBE+2.
 • Dłuższy czas pracy urządzeń radiowych na baterii oraz większa sprawność energetyczna – jak w przypadku innych systemów wykorzystujących wielodostęp TDMA (m.in. GSM i TETRA), układ nadajnika radiotelefonu jest włączony tylko podczas trwania szczeliny czasowej przydzielonej jego użytkownikowi. W przypadku DMR, nadawanie odbywa się w co drugiej szczelinie czasowej, czyli w efekcie jedynie przez połowę czasu trwania łączności.
 • Łatwość tworzenia i dodawania aplikacji do transmisji danych – DMR wspiera transmisję danych równolegle z łącznością głosową, można więc wyposażyć system radiowy w funkcje takie, jak przesyłanie wiadomości tekstowej, lokalizacja GPS, telemetria i automatyczna lokalizacja pojazdów (AVL).
 • Zaawansowane funkcje i elastyczność – dwa wirtualne kanały w jednym kanale radiowym można wykorzystać na różne sposoby: do realizacji dwóch półdupleksowych połączeń głosowych, równoległej transmisji danych lub do sygnalizacji zwrotnej (zdalne sterowanie nadajnikiem, nadawanie priorytetów wywołaniom, realizacja wywołań alarmowych). Jest także teoretyczna możliwość równoczesnej transmisji danych w obydwu kanałach wirtualnych i realizacja połączeń w trybie pełnego dupleksu.

BranMeister (BrandMaster) to oprogramowanie dla serwerów master, które są częścią światowej sieci łączącej amatorskie, cyfrowe systemy komunikacji głosowej (D-Star, DMR, C4FM, APCO i inne – jednak nie wszystkie są jeszcze wspierane przez oprogramowanie BrandMaster). Zamysłem BrandMaster miało być stworzenie możliwości połączenia amatorskich sieci używających urządzenia Motoroli z amatorskimi sieciami używającymi urządzenia Hytera. Przynajmniej tak głosi wpis na stronie wiki.brandmeister.network. Twórcy BrandMeister zachęcają najbardziej do włączania do swojej sieci urządzeń skonstruowanych przez radioamatorów w domu zamiast bardzo drogich rozwiązań wiodących producentów sprzętu DMR.

Szczegółowa i najbardziej aktualna lista polskich oraz międzynarodowych grup rozmownych:

Polska: https://wiki.brandmeister.network/index.php/Poland

Świat: https://wiki.brandmeister.network/index.php/Category:Country

Poniżej wymieniono niektóre grupy przeznaczone do pracy w sieci DMR-BranMeister wraz z przyjętymi założeniami podziału szczelin czasowych (Łączność przez radioamatorskie przemienniki):

 • TS 1 TG 91 – World – łączności międzynarodowe (Świat)
 • TS 1 TG 260 – Poland – wywołanie ogólnopolskie (proszę prowadzić krótkie łączności i nie przeprowadzać testów na tej grupie. Do tego służy TG 260019!)
 • TS 1 TG 2600 – Polonia – łączności z Polakami mieszkającymi za granicą SP.
 • TS 1 TG 260x – gdzie x to liczba 1-9 – łączności w obrębie danego okręgu x
 • TS 2 TG 260xy – łączności w obrębie grupy przemienników (grupy/kluby/regiony)
 • TS 1/2 TG 9 lub ID Użytkownika – łączności lokalne – sugerowane użycie TS2
 • TS 1/2 TG 260014 – grupa do rozmów technicznych
 • TS 1/2 TG 260019 – grupa do testów sprzętu
 • TS 1/2 TG 260042 – pomost pomiędzy systemami DMR<>WiresX
 • Private >> ID 260097 – ECHO (Sprawdzenie własnej modulacji)
 • Private >> ID 260099 – APRS/RRS (Automatic Packet Reporting System / Radio Registration System)

Simpleksowe częstotliwości wywoławcze DV (Preferowanym slotem dla rozmów lokalnych jest TS2):

VHF (MB) – 6 m, częstotliwość: 50,630 MHz

VHF – 2 m, częstotliwość: 145,375 MHz grupa TG260

UHF – 70 cm, częstotliwość: 433,450 MHz grupa TG260

TS1/TS2 – numer slotu używanego podczas łączności. Dla łączności w sieci należy użyć slot pierwszy. Dla łączności w obrębie danego przemiennika zaleca się używanie slotu drugiego, choć używanie slotu pierwszego też jest możliwe.

TG – grupa rozmowna. Przyjęte zostało, że główną grupą rozmowną w sieci SP-DMR jest grupa 260 i zaleca się, aby korzystać z tej grupy podczas łączności w sieci, zaś dla łączności lokalnych zaleca się stosowanie grupy 9.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: