EchoLink

EchoLink – system oparty na oprogramowaniu umożliwiający nawiązywanie łączności krótkofalowcom poprzez sieć internet (lub hamNet) z wykorzystaniem techniki VoIP. System ten pozwala na łączenie dowolnego węzła sieci z dowolnym innym na świecie. Wielokrotne połączenia tworzą razem sieć EchoLink. Transmisja prowadzona na jednym z węzłów jest automatycznie przekazywana do innych, które są aktualnie połączone ze sobą.

Do sieci EchoLink mogą podłączyć się osoby posiadający ważne (aktualne) Pozwolenie Radiowe w Amatorskiej Służbie Radiowej.

W systemie EchoLink, dowolnie podłączone mogą zostać ze sobą cztery rodzaje węzłów:

Stacja indywidualna – (zwykły użytkownik) – jest nim krótkofalowiec podłączony do systemu bezpośrednio przy użyciu programu komputerowego.
Users – Urzytkownicy

Link (L) – radiostacja krótkofalarska podłączona systemu, dzięki której można przeprowadzić łączność radiową. Odbiornik, jak i nadajnik tej stacji używa jednej częstotliwości radiowej.
Links – Linki radiowe (L)

Przemiennik (R) – (ang. Repeater) podłączony do systemu przemiennik krótkofalarski.
Repaters – Przemienniki radiowe (R)

Grupy Konferencyjne – Serwery, grupy konferencyjne nie będące węzłami radiowymi.
Conferences – tzw. Reflektory

Przykładowe zestawiania połączeń:

Połączenie użytkownikprzemiennik (lub użytkowniklink) pozwala użytkownikowi na korzystanie z radiostacji (lub przemiennika) podłączonego do systemu. Dzięki temu można np. prowadzić rozmowę, w której kilku użytkowników korzysta wyłącznie z radiostacji, a kilku pozostałych korzysta z EchoLinka i za pomocą Internetu łączy się z tym przemiennikiem.

Połączenie przemiennikprzemiennik (lub przemienniklink lub linklink) ma miejsce, gdy dwie radiostacje (link lub przemiennik) są ze sobą połączone przez Internet przy pomocy systemu EchoLink. Można dzięki temu prowadzić rozmowę, w której wszyscy korzystają wyłącznie ze sprzętu nadawczo-odbiorczego na lokalnych przemiennikach, mimo dzielącej ich (często liczonej w tysiącach kilometrów) odległości. Gdy jeden z przemienników odbiera sygnał radiowy, przesyła go do drugiego przy pomocy Internetu, który ponownie nadaje sygnał radiowy.

Do jednej stacji podłączonej do sieci może łączyć się wiele innych – można w ten sposób zrobić sieć przemienników połączonych ze sobą, odległych o setki kilometrów. Do korzystania z systemu EchoLink nie jest konieczny komputer – wystarczy radiostacja z systemem DTMF, dzięki któremu można nakazać stacji typu link lub przemiennikowi połączyć się z daną stacją. W ten sposób używając radiostacji o małej mocy, można rozmawiać z radioamatorami (korzystającymi z komputera lub tylko z radiostacji) z całego świata.

Strona internetowa na której znajdują się informacje jak dokonać rejestracji swojego znaku krótkofalarskiego: EchoLink ORG

Polecenia dostępne drogą radiową, wywoływane tonami DTMF:

00 – połączenie z przypadkowo wybraną stacją dowolnego typu. Po nawiązaniu połączenia użytkownik może włączyć się do prowadzonego tam QSO lub podać wywołanie.

01 – połączenie z przypadkowo wybraną stacją simpleksową (najczęściej prywatną bramką echo-linkową o znaku wywoławczym z rozszerzeniem -L) lub losowo wybranym przemiennikiem (stacją o znaku wywoławczym z rozszerzeniem –R). O nawiązaniu przez system połączenia użytkownik jest informowany za pomocą komunikatu głosowego i następnie może podać wywołanie ogólne lub włączyć się do prowadzonego tam QSO.

02 – połączenie z przypadkowo wybranym serwerem konferencyjnym, co pozwala na prowadzenie łączności w kółeczkach.

03 – połączenie z przypadkowo wybranym użytkownikiem korzystającym z dostępu internetowego.

20# – powoduje przerwanie połączenia internetowego (w przypadku kilku istniejących połączeń internetowych – przerwanie ostatnio nawiązanego). Połączenie to przeważnie i tak jest przerywane automatycznie po ustawionym przez operatora przemiennika czasie braku aktywności.

## – przerwanie wszystkich połączeń echolinkowych na danym przemienniku.

09 – ponowne nawiązanie ostatniego połączenia echolinkowego.

08 – nadanie informacji o znakach wywoławczych połączonych stacji.

* – nadanie tekstu informacyjnego lub powitalnego.

07znak# – wywołanie adresu numerycznego stacji o podanym znaku wywoławczym i stanu połączenia z nią. Sposób kodowania znaku podany jest poniżej.

06numer – zapytanie o znak wywoławczy stacji o podanym adresie i o stan połączenia z nią. W jego wyniku nie następuje jednak nawiązanie połączenia z tą stacją.

9999 – połączenie z serwerem echa (tzw. papuga) pozwalającym na ocenę jakości własnego sygnału.

Cznak# – pozwala na nawiązanie połączenia ze stacją o podanym znaku wywoławczym. Znaki kodowane są identycznie jak w przypadku polecenia 07.

Litera „C” oznacza tutaj klawisz z podpisem C dostępny tylko na klawiaturach 16-klawiszowych.

Polecenia dostępne drogą radiową, wywoływane tonami DTMF (dla oprogramowania SvxLink):

numer# – połączenie ze stacją o danym adresie

# – przerwanie połączenia

0# – wywołanie tekstu pomocy

1# – wywołanie spisu wszystkich połączonych stacji

2# – zapytanie o adres echolinkowy przemiennika

31# – połączenie z przypadkowo wybranym przemiennikiem (-R) lub stacją simpleksową (-L)

32# – połączenie z przypadkowo wybranym serwerem konferencyjnym

4# – ponowne nawiązanie przerwanego połączenia

50# – wyłączenie trybu czysto odbiorczego

51# – włączenie trybu czysto odbiorczego

Do zdalnego włączenia modułu echolinkowego służy polecenie 2# a do jego wyłączenia # natomiast do włączenia serwera echa służy polecenie 1# a modułu pomocy 0#.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: