dPMR446

dPMR (z ang. digital Private Mobile Radio) – Są to końcowe urządzenia radiokomunikacyjne klasy 1, pracujące emisjami cyfrowymi na długości fali około 67 centymetrów (UHF, UKF) w okolicy częstotliwości 446 MHz, za pomocą których można prowadzić bezpłatną, foniczną łączność radiową. Powyższe pasmo jest dopuszczone do zastosowań cywilnych (Dz.U. z 2007 r. nr 138, poz. 972, z późn. zm.).

Urządzenia dPMR446 w Polsce można używać bez pozwoleń.

dPMR446 – czyli cyfrowa, prywatna łączność radiowa to jeden z trzech komplementarnych standardów profesjonalnej cyfrowej łączności radiowej opracowanych przez ETSI. Specyfikację standardu dPMR zawarto w serii dokumentów ETSI TS 102 490 oraz TS 102 658.

Prawo zezwala na korzystanie z urządzeń posiadających moc maksymalnie do 500 mW e.r.p. przy sprzętowym ograniczeniu czasu nadawania do 180 sek i fabrycznie zintegrowaną z urządzeniem anteną. dPMR w najprostszej postaci, cyfrowy następca analogowego PMR446.

Oprócz łączności głosowej i transmisji danych dPMR446 może oferować przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), statusów i danych wbudowanych, takich jak koordynaty GPS i inne.

W specyfikacji ETSI zdefiniowano cztery tryby łączności dPMR, aby dostosować ją do specyfiki różnych zastosowań:

Mode 1 – Działa w pasmach licencjonowanych, jest podobny do dPMR446, z wyjątkiem m.in. wyższej dopuszczalnej mocy nadawczej. Wspiera także funkcje takie, jak priorytety i połączenia alarmowe.

Mode 2 – Wykorzystuje przemienniki zwiększające zasięg, szczególnie w sieciach z wieloma strefami oraz infrastrukturę opartą o protokół IP. Dzięki niej można łączyć terminale znajdujące się w różnych lokalizacjach (nawet w innych krajach) a także zdalnie zarządzać stacjami bazowymi i przemiennikami.

Mode 3 – Wprowadza obsługę wielokanałowych, wielostrefowych sieci radiowych z dodatkowymi funkcjami dla użytkowników i operatorów. Zanim nastąpi połączenie, radiotelefony są uwierzytelniane, a druga strona musi odpowiedzieć na żądanie jego zestawienia. Połączenia mogą być przekierowywane do innego radiotelefonu, do przewodowej sieci telefonicznej, a nawet na adres IP. W przypadku zajętości kanału użytkownicy z wyższym priorytetem mogą przejąć go dla siebie, można także ustawiać maksymalny czas trwania połączenia w zależności od ruchu w sieci.

Pasmo przeznaczone dla urządzeń klasy 1 (dPMR446) podzielone jest na 32 kanały radiowe (co 6,25 kHz), na których można prowadzić naprzemiennie, bezpośrednie rozmowy (simplex).

Lista 32 kanałów radiowych i częstotliwości przeznaczonych dla urządzeń klasy 1 (dPMR446):

1 446,003125 MHz 6,25 kHz
2 446,009375 MHz 6,25 kHz
3 446,015625 MHz 6,25 kHz
4 446,021875 MHz 6,25 kHz
5 446,028125 MHz 6,25 kHz
6 446,034375 MHz 6,25 kHz
7 446,040625 MHz 6,25 kHz
8 446,046875 MHz 6,25 kHz
9 446,053125 MHz 6,25 kHz
10 446,059375 MHz 6,25 kHz
11 446,065625 MHz 6,25 kHz
12 446,071875 MHz 6,25 kHz
13 446,078125 MHz 6,25 kHz
14 446,084375 MHz 6,25 kHz
15 446,090625 MHz 6,25 kHz
16 446,096875 MHz 6,25 kHz
17 446,103125 MHz 6,25 kHz
18 446,109375 MHz 6,25 kHz
19 446,115625 MHz 6,25 kHz
20 446,121875 MHz 6,25 kHz
21 446,128125 MHz 6,25 kHz
22 446,134375 MHz 6,25 kHz
23 446,140625 MHz 6,25 kHz
24 446,146875 MHz 6,25 kHz
25 446,153125 MHz 6,25 kHz
26 446,159375 MHz 6,25 kHz
27 446,165625 MHz 6,25 kHz
28 446,171875 MHz 6,25 kHz
29 446,178125 MHz 6,25 kHz
30 446,184375 MHz 6,25 kHz
31 446,190625 MHz 6,25 kHz
32 446,196875 MHz 6,25 kHz
« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: