Band Plan

Międzynarodowa Unia Radioamatorska: International Amateur Radio Union (IARU) – organizacja międzynarodowa ruchu krótkofalarskiego, założona w 1925 roku w Paryżu. Do 1992 roku znana jako Międzynarodowy Związek Krótkofalowców, obecnie Międzynarodowa Unia Radioamatorska.

Przedstawicielstwa IARU działają niezależnie w poszczególnych regionach, na które podzielony jest świat. W regionach tych obowiązują odrębne przepisy i różny podział częstotliwości.

IARU Region 1 – Europa, Afryka, Bliski Wschód i północna Azja

ARU Region 2 – obydwie Ameryki

IARU Region 3 – Azja i kraje leżące na Pacyfiku

Przydział częstotliwości na terenie Polski dla Służby Amatorskiej: Zakresy amatorskie na podstawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r. poz. 161) podlegają nadzorowi i koordynacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Bandplan IARU Region 1 – KF (HF): https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/06/hf_r1_bandplan.pdf

Bandplan IARU Region 1 – UKF (VHF): https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/VHF-Bandplan.pdf

Bandplan IARU Region 1 – UKF (UHF): https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/UHF-Bandplan.pdf

Bandplan IARU Region 1 – UKF (SHF): https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/SHF-Bandplan.pdf

Bandplan IARU Region 1 – µWave: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/12/%c2%b5W-Bandplan.pdf

Wyjaśnienia oraz przypisy objaśniane są w „podręczniku” tzw. Handbook’u:

Handbook VHF: https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/VHF_Handbook_V9.01.pdf

(…) Stowarzyszenia członkowskie, a zwłaszcza ich kierownicy VHF lub komitety VHF, powinny zdecydowanie promować przestrzeganie przyjętego Band Planu, przez wszystkich radioamatorów używających zakresów VHF / UHF oraz Mikrofal w swoim kraju. (…)

~Handbook

     

Aktualny Bandplan obowiązujący w Polsce:

 

Pasmo 2200 metrów (137 kHz) (LF) *5.67A

135,7 – 137,8 kHz | Wszystkie emisje o szerokości do 200 Hz

*5.67A Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 135,7-137,8 kHz nie mogą przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej równej 1 W (e.i.r.p.) i nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w stacjach w służbie radionawigacyjnej, pracujących w krajach wymienionych w ust. 5.67 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. (WRC-07)

  

Pasmo 630 metrów (475 kHz) (MF) *5.80A i *5.82

472 – 475 kHz | Telegrafia
475 – 479 kHz | Telegrafia, cyfrowe emisje o szerokości do 500 Hz

*5.80A Maksymalna moc promieniowania przez stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące częstotliwości z zakresu 472-479 kHz nie może przekraczać 1 W (e.i.r.p.). Administracje mogą zwiększyć ten limit do wartości 5 W na tych obszarach swojego terytorium, które leżą w odległości większej niż 800 km od granic Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bahrajnu, Białorusi, Chin, Komorów, Dżibuti, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji, Iranu (Islamskiej Republiki), Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, Maroka, Mauretanii, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Syrii, Kirgistanu, Somalii, Sudanu, Tunezji, Ukrainy i Jemenu. Stacje w służbie amatorskiej pracujące w tym zakresie częstotliwości nie mogą powodować zakłóceń w pracy stacji w służbie radionawigacji lotniczej ani żądać od nich ochrony. (WRC-12)

*5.82 (…) Administracje używające zakresu 472-479 kHz w służbie amatorskiej zobowiązane są do zapewnienia, że na częstotliwości 490 kHz nie wystąpią szkodliwe zakłócenia. (WRC-12)

 

Pasmo 160 metrów (1,8 MHz) KF (HF)

1,810 – 1,838 MHz | Telegrafia
1,838 – 1,840 MHz | Emisje wąskopasmowe
1,840 – 1,843 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe
1,843 – 2,000 MHz | Wszystkie emisje

*5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Chorwacji, w Danii, Estonii, Rosji, Finlandii, Gruzji, na Węgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, na Łotwie, w Liechtensteinie, na Litwie, Malcie, w Mołdawii, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, administracje mogą przeznaczyć do 200 kHz w zakresach 1715-1800 kHz oraz 1850-2000 kHz dla służby amatorskiej. Jednakże, administracje dokonujące przeznaczeń w tych zakresach częstotliwości dla służby amatorskiej powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami krajów sąsiadujących, podjąć konieczne działania dla ochrony służb stałych i ruchomych w krajach sąsiadujących przed szkodliwymi zakłóceniami ze strony rodzimej służby amatorskiej. Moc średnia jakiejkolwiek stacji amatorskiej nie może przekraczać 10 W. (WRC15)

*5.100 W Regionie 1, w krajach całkowicie lub częściowo położonych na północ od 40 ° szerokości geograficznej północnej, zezwolenie na użytkowanie pasma 1810-1830 kHz przez służbę amatorską powinno być wydawane tylko po konsultacji z krajami wymienionymi w ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, dla określenia przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania szkodliwych zakłóceń między stacjami służby amatorskiej a stacjami innych służb pracujących zgodnie z ust. 5.98 i 5.99 Regulaminu Radiokomunikacyjnego.

 

Pasmo 80 metrów (3,5 MHz) KF (HF)

3,500 – 3,510 MHz | Telegrafia, DX międzykontynentalne
3,510 – 3,560 MHz | Telegrafia, praca w zawodach
3,560 – 3,580 MHz | Telegrafia
3,580 – 3,590 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
3,590 – 3,600 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
3,600 – 3,620 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
3,620 – 3,650 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach
3,650 – 3,700 MHz | Wszystkie emisje
3,700 – 3,775 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach
3,775 – 3,800 MHz | Wszystkie emisje, DX międzykontynentalne

 

Pasmo 60 metrów (5 MHz) KF (HF) *5.133B

5,351 50 – 5,354 00 MHz | Telegrafia <rekomendowane>
5,354 00 – 5,366 02 MHz | Wszystkie emisje (dla fonii: USB) <rekomendowane>
5,366 00 – 5,366 50 MHz | Emisje wąskopasmowe <rekomendowane>

*5.133B Stacje w służbie amatorskiej wykorzystujące zakres częstotliwości 5351,5-5366,5 kHz nie powinny przekraczać maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 15 W. (…)

 

Pasmo 40 metrów (7 MHz) KF (HF)

7,000 – 7,040 MHz | Telegrafia
7,040 – 7,047 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
7,047 – 7,050 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
7,050 – 7,053 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
7,053 – 7,060 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe
7,060 – 7,100 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach
7,100 – 7,130 MHz | Wszystkie emisje
7,130 – 7,175 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach
7,175 – 7,200 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach, DX interkontynentalne

 

Pasmo 30 metrów (10 MHz) KF (HF) [WARC]

10,100 – 10,130 MHz | Telegrafia
10,130 – 10,150 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe

 

Pasmo 20 metrów (14 MHz) KF (HF)

14,000 – 14,060 MHz | Telegrafia, praca w zawodach
14,060 – 14,070 MHz | Telegrafia
14,070 – 14,089 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
14,089 – 14,099 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
14,099 – 14,101 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe
14,101 – 14,112 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
14,112 – 14,125 MHz | Wszystkie emisje
14,125 – 14,300 MHz | Wszystkie emisje, praca w zawodach
14,300 – 14,350 MHz | Wszystkie emisje

 

Pasmo 17 metrów (18 MHz) KF (HF) [WARC]

18,068 – 18,095 MHz | Telegrafia
18,095 – 18,105 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
18,105 – 18,109 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
18,109 – 18,111 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe
18,111 – 18,120 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
18,120 – 18,168 MHz | Wszystkie emisje

 

Pasmo 15 metrów (21 MHz) KF (HF)

21,000 – 21,070 MHz | Telegrafia
21,070 – 21,090 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
21,090 – 21,110 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
21,110 – 21,120 MHz | Wszystkie emisje, stacje automatyczne (nie dla SSB)
21,120 – 21,149 MHz | Emisje wąskopasmowe
21,149 – 21,151 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe
21,151 – 21,450 MHz | Wszystkie emisje

 

Pasmo 12 metrów (24 MHz) KF (HF) [WARC]

24,890 – 24,915 MHz | Telegrafia
24,915 – 24,925 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
24,925 – 24,929 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
24,929 – 24,931 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe
24,931 – 24,940 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
24,940 – 24,990 MHz | Wszystkie emisje

 

Pasmo 10 metrów (28 MHz) KF (HF)

28,000 – 28,070 MHz | Telegrafia
28,070 – 28,120 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe
28,120 – 28,150 MHz | Emisje cyfrowe wąskopasmowe, stacje automatyczne
28,150 – 28,190 MHz | Emisje wąskopasmowe
28,190 – 28,199 MHz | Radiolatarnie lokalne (podział czasowy)
28,199 – 28,201 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe (podział czasowy)
28,201 – 28,225 MHz | Radiolatarnie międzynarodowe
28,225 – 28,300 MHz | Wszystkie emisje, radiolatarnie
28,300 – 28,320 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
28,320 – 29,000 MHz | Wszystkie emisje
29,000 – 29,100 MHz | Wszystkie emisje
29,100 – 29,200 MHz | Wszystkie emisje, (FM simpleks, krok 10 kHz)
29,200 – 29,300 MHz | Wszystkie emisje, cyfrowe, stacje automatyczne
29,300 – 29,510 MHz | Kanały satelitarne
29,510 – 29,520 MHz | Kanał ochronny (Zakaz używania)
29,520 – 29,590 MHz | Wszystkie emisje, wejścia przemienników FM
               29,600 MHz | Wszystkie emisje, częstotliwość wywoławcza FM
               29,610 MHz | Wszystkie emisje, przemiennik simpleksowy FM („papuga”)
29,620 – 29,700 MHz | Wszystkie emisje, wyjścia przemienników FM

 

Pasmo 6 metrów (50 MHz) UKF (VHF Low Band) *POL.30

50,000 – 50,010 MHz | Telegrafia, radiolatarnie koordynowane: Region 1
50,010 – 50,020 MHz | Telegrafia, radiolatarnie koordynowane: Region 2
50,020 – 50,030 MHz | Telegrafia, radiolatarnie koordynowane: Region 3
50,030 – 50,100 MHz | SSB, telegrafia
50,100 – 50,130 MHz | SSB, telegrafia, międzykontynentalne
50,130 – 50,200 MHz | SSB, telegrafia, międzynarodowe
50,200 – 50,300 MHz | SSB, telegrafia
50,300 – 50,400 MHz | Telegrafia, emisje wąskopasmowe, MGM
50,400 – 50,500 MHz | Telegrafia, MGM, radiolatarnie WSPR
               50,510 MHz | SSTV
50,520 – 50,540 MHz | Internetowe Bramki Foniczne
               50,550 MHz | Częstotliwość robocza dla obrazu (SSTV)
               50,600 MHz | RTTY (FSK)
50,620 – 50,750 MHz | DV
               50,630 MHz | Częstotliwość wywoławcza DV
51,210 – 51,390 MHz | Wejścia przemienników FM / DV
51,410 – 51,590 MHz | Częstotliwości simpleksowe FM / DV
               51,510 MHz | Częstotliwość wywoławcza FM
51,810 – 51,990 MHz | Wyjścia przemienników FM / DV
52,000 – 54,000 MHz | Wszystkie emisje (Zakaz używania w Polsce)

*POL.30 W zakresie częstotliwości 50-52 MHz stacje amatorskie mogą używać dowolnych emisji, z wyjątkiem F3E, z mocą nieprzekraczającą 100 W (e.i.r.p.).

 

Pasmo 4 metry (70 MHz) UKF (VHF Low Band) *POL.38

70,000 – 70,090 MHz | MGM, telegrafia, radiolatarnie koordynowane
70,090 – 70,100 MHz | MGM, telegrafia, radiolatarnie tymczasowe
70,100 – 70,250 MHz | SSB, telegrafia, MGM
70,250 – 70,294 MHz | Częstotliwości simpleksowe AM / FM
70,294 – 70,500 MHz | Częstotliwości simpleksowe FM (krok 12,5 kHz) (Zakaz używania w Polsce)

  70,200 MHz | Wywoławcza CW, SSB
  70,250 MHz | Wywoławcza MS
  70,260 MHz | Wywoławcza AM / FM
  70,270 MHz | MGM
70,3125 MHz | Komunikacja cyfrowa (Zakaz używania w Polsce)
70,3250 MHz | Komunikacja cyfrowa (Zakaz używania w Polsce)
  70,450 MHz | Wywoławczy FM (Zakaz używania w Polsce)
70,4875 MHz | Komunikacja cyfrowa (Zakaz używania w Polsce)

*POL.38 Zakresy częstotliwości 70,0-70,3 MHz (…) mogą być wykorzystywane przez służbę amatorską na zasadzie drugiej ważności, przy czym dopuszcza się pracę stacji amatorskich z mocą nieprzekraczającą 20 W (e.i.r.p.) i spełniających wymogi norm ETSI EN 301783.

 

Pasmo 2 metry (145 MHz) UHF (VHF)

   144,000 – 144,025 MHz | Wszystkie emisje, satelity downlink
   144,025 – 144,100 MHz | Telegrafia
   144,100 – 144,150 MHz | MGM, telegrafia
   144,150 – 144,400 MHz | SSB, telegrafia, MGM
   144,400 – 144,490 MHz | MGM, telegrafia, radiolatarnie
   144,490 – 144,493 MHz | MGM eksperymentalne
   144,500 – 144,794 MHz | Wszystkie emisje
144,794 – 144,962 5 MHz | MGM, cyfrowe emisje
   144,975 – 145,194 MHz | Wejścia przemienników FM / DV
   145,194 – 145,206 MHz | Komunikacja kosmiczna, FM / DV
145,206 – 145,562 5 MHz | Częstotliwości simpleksowe FM / DV
145,575 – 145,793 5 MHz | Wyjścia przemienników FM / DV
   145,794 – 145,806 MHz | Komunikacja kosmiczna FM / DV
   145,806 – 146,000 MHz | Wszystkie emisje, komunikacja satelitarna

  144,050 MHz | Wywoławczy CW
  144,300 MHz | Wywoławczy SSB
  144,500 MHz | Wywoławczy SSTV
  144,600 MHz | Wywoławczy MGM, RTTY itp.
  144,750 MHz | Talkback dla ATV
  144,800 MHz | APRS
144,8125 MHz | Foniczna bramka internetowa DV
144,8250 MHz | Foniczna bramka internetowa DV
144,8375 MHz | Foniczna bramka internetowa DV
144,8500 MHz | Foniczna bramka internetowa DV
144,8625 MHz | Foniczna bramka internetowa DV
145,2375 MHz | Foniczna bramka internetowa FM
145,2875 MHz | Foniczna bramka internetowa FM
145,3375 MHz | Foniczna bramka internetowa FM
  145,375 MHz | Wywoławczy DV
  145,500 MHz | Wywoławczy FM

 

Pasmo 70 centymetrów (430 MHz) UKF (UHF)

430,000 – 430,025 MHz | Wszystkie emisje
430,025 – 430,375 MHz | Wyjścia przemienników FM (1,6 MHz)
430,400 – 430,575 MHz | Cyfrowa komunikacja
430,600 – 430,925 MHz | Przemienniki cyfrowe
430,925 – 431,025 MHz | Wszystkie emisje
431,050 – 431,825 MHz | Wejścia przemienników (7,6 MHz)
431,625 – 431,975 MHz | Wejścia przemienników FM (1,6 MHz)
432,000 – 432,100 MHz | MGM, telegrafia
432,100 – 432,400 MHz | MGM, telegrafia, SSB
432,400 – 432,490 MHz | MGM, telegrafia, radiolatarnie
432,491 – 432,493 MHz | MGM eksperymentalne
432,500 – 432,975 MHz | Wszystkie emisje, [432,600 – 432,9875 MHz wejścia przemienników 1,6 i 2 MHz]
433,000 – 433,375 MHz | Przemienniki FM / DV (1,6 MHz)
433,400 – 433,575 MHz | Częstotliwości simpleksowe FM / DV
433,600 – 434,000 MHz | Wszystkie emisje, [433,625 – 433,775 MHz DV]
434,000 – 434,594 MHz | Wszystkie emisje, ATV, [434,450 – 434,575 MHz DV]
434,594 – 434,981 MHz | Wszystkie emisje, [434,600 – 434,9875 MHz wyjścia przemienników 1,6 i 2 MHz]
435,000 – 438,000 MHz | Komunikacja satelitarna, przemienniki ATV
438,025 – 438,175 MHz | Komunikacja cyfrowa
438,200 – 438,525 MHz | Przemienniki cyfrowe
438,550 – 438,625 MHz | Wszystkie emisje
438,650 – 439,587 MHz | Wyjścia przemienników (7,6 MHz)
439,587 – 439,800 MHz | Wszystkie emisje
439,600 – 439,975 MHz | Linki komunikacji cyfrowej
439,975 – 440,000 MHz | Wszystkie emisje

432,050 MHz | Wywoławczy CW
432,200 MHz | Wywoławczy SSB
432,350 MHz | Talkback dla mikrofal
432,370 MHz | Aktywność Meteo Scatter
432,500 MHz | APRS
433,400 MHz | SSTV (FM / AFSK)
433,450 MHz | Wywoławczy DV
433,500 MHz | Wywoławczy FM    

C.D.N. 🙂

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Nadchodzące wydarzenia