Edukacja Radiowa

Kurs – cykl zajęć edukacyjnych, służących zdobyciu wiedzy i umiejętności w określonym zakresie; to działanie mające na celu nauczenie pewnej umiejętności, od zera, bądź od pewnego poziomu i ze z góry zamierzonym celem.

Szkolenie – cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji; to kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych w formie kilku ćwiczeń, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego.

Warsztat(politechnizacja) zajęcia praktyczne doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu lub metody działania.ASRAmatorska Służba Radiokomunikacyjna (krótkofalarstwo) – to służba radiokomunikacyjna mająca na celu nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie dla potrzeb własnych.
~Prawo telekomunikacyjne
« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Nadchodzące wydarzenia