161 ALFA

161 Alfa – Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio.

Polska Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio „161 Alfa” została utworzona w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania się miłośników, sympatyków a przede wszystkim aktywnych użytkowników pasma obywatelskiego CB Radio na fundamentach zasad jakie krzewi Sekcja Łączności Radiowej Pobudki (Radioklucz).

Wywoławcze kanały (częstotliwości) i modulacje dla grupy 161 Alfa:

#1 – CB Radio, kanał 12 (27,100 MHz) modulacja FM*
#2 – CB Radio, kanał 30 (27,300 MHz) modulacja SSB (USB)

*Zmiana modulacji z AM na FM obowiązuje od 22 II 2021 roku.

Przydzielane indywidualne znaki wywoławcze (kryptonimy / wywołania) oparte są o znany w środowisku CB Radio system tzw. dywizjonów (prefiksy).

Prefiks (dywizjon) dla Polski to: 161

Przydzielany przez Sekcję Łączności Radiowej Pobudki znak (dla przykładu: 161A001) składa się z:

161 – dywizjon (Polska), A Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio (Alfa), 001 – indywidualny, prywatny numer członka grupy, przydzielany losowo (3 cyfry).

Planowane terminy prób / testów łączności fonicznej w paśmie CB Radio organizowane będą wspólnie, wraz z ćwiczeniami Grupy Radiołączności Kryzysowej GRK. Daty ćwiczeń podawane będą w kalendarzu na stronie www.radioklucz.pl

Pamiętaj aby pracować w eterze z CB Radia spełniającego wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (art. 153 ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Zgodnie z § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości od 26,960 do 27,410 MHz typu PR27, spełniających wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją FM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB do 12 W szczytowe mocy obwiedni (PEP).

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności (art. 158 ust 2. Prawo telekomunikacyjne).

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: