161 ALFA

161 Alfa – Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio.

Polska Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio „161 Alfa” została utworzona w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania się miłośników, sympatyków a przede wszystkim aktywnych użytkowników pasma obywatelskiego CB Radio na fundamentach zasad jakie krzewi Sekcja Łączności Radiowej Pobudki (Radioklucz).

Wywoławcze kanały (częstotliwości) i modulacje dla grupy 161 Alfa:

#1 – CB Radio, kanał 12 (27,100 MHz) modulacja FM*
#2 – CB Radio, kanał 30 (27,300 MHz) modulacja SSB (USB)

*Zmiana modulacji z AM na FM obowiązuje od 22 II 2021 roku.

Przydzielane indywidualne znaki wywoławcze (kryptonimy / wywołania) oparte są o znany w środowisku CB Radio system tzw. dywizjonów (prefiksy).

Prefiks (dywizjon) dla Polski to: 161

Przydzielany przez Sekcję Łączności Radiowej Pobudki znak (dla przykładu: 161A001) składa się z:

161 – dywizjon (Polska), A Grupa Łączności Obywatelskiej CB Radio (Alfa), 001 – indywidualny, prywatny numer członka grupy, przydzielany losowo (3 cyfry).

Jeśli chcesz przynależeć do Grupy Łączności Obywatelskiej CB Radio i otrzymać indywidualny znak napisz do nas e-mail.

 

Planowane terminy prób / testów łączności fonicznej w paśmie CB Radio:
(Aktualizacja: 10 X 2021)

Częstochowa i okolice: 17 X 2021
18.00 – 18.30 – kanał 12 (FM) nasłuch prowadzi 161A001 lub 161A889
18.30 – 19.00 – kanał 30 (USB) nasłuch prowadzi 161A001 lub 161A889

Nowy Sącz
i okolice: 10 X 2021
18.00 – 18.30 – kanał 12 (FM) nasłuch prowadzi 161A061 lub 161A001
18.30 – 19.00 – kanał 30 (USB) nasłuch prowadzi 161A061 lub 161A001

Kraków i okolice: 30 X 2021
18.00 – 18.30 – kanał 12 (FM) nasłuch prowadzi 161A325 lub 161A001
18.30 – 19.00 – kanał 30 (USB) nasłuch prowadzi 161A325 lub 161A001

Szczecin i okolice:

Podczas prób, testów łączności podajemy znak / kryptonim / wywołanie, imię, lokalizację (miasto / miejscowość), raport o sygnale korespondenta, oraz zaleca się podać parametry stacji (rodzaj anteny itp.).

 

Pamiętaj aby pracować w eterze z CB Radia spełniającego wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (art. 153 ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Zgodnie z § 3 pkt 5 powyższego rozporządzenia nie wymaga pozwolenia używanie urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości od 26,960 do 27,410 MHz typu PR27, spełniających wymagania określone w normach ETSI EN 300 135 oraz ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją FM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB do 12 W szczytowe mocy obwiedni (PEP).

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności (art. 158 ust 2. Prawo telekomunikacyjne).

 

Niebawem opublikujemy listę przydzielonych znaków.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Nadchodzące wydarzenia