Akt Zawierzenia

Akt Zawierzenia Sekcji Łączności Radiowej Pobudki – RadiokluczJezu! Królu Polski i całego świata, Władco ponad wszelkimi władcami, Panie wszechrzeczy! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie jako Twoi oddani słudzy i wierni poddani, chcąc złożyć Ci hołd, oddać Należną Cześć i chwałę Twojemu Boskiemu majestatowi. Wiedząc, że nigdy nie zamkniesz uszu na wołania tych, którzy z ufnością się do Ciebie zwracają, zawierzamy Tobie Sekcję Łączności Radiowej Pobudki – Radioklucz, prosząc o wszelkie łaski potrzebne nam do kontynuacji tego dzieła.

Najświętsza Maryjo Panno, wyproś nam u swego czcigodnego Syna błogosławieństwo dla tej inicjatywy, której podjęliśmy się na większą Chwałę Bożą, byśmy budując to dzieło, mogli jeszcze staranniej wcielać w życie Boże przykazania.
Błagamy Cię, o Pani, roztocz opiekę nad nami nad całą Sekcją Łączności Radiowej Pobudki – Radioklucz i jej członkami, nad wszystkimi jej sympatykami, nad naszymi rodzinami – do Ciebie się zwracamy.

Zawierzamy Tobie, Królowo i Orędowniczko, to dzieło i uciekamy się do Ciebie jak dzieci do swej Matki, prosząc z pokorą o Twą nieustanną opiekę. Aby nigdy nie ustał nasz pobożny zapał ku rozwijaniu tej inicjatywy. Abyśmy byli narzędziem w ręku Boga, dla szerzenia na świecie jego miłości i sprawiedliwości. Aby każdy z członków Sekcji Łączności Radiowej Pobudki – Radioklucz, który się do Ciebie ucieka, wiele łask i dobrodziejstw także w swoim życiu prywatnym, za Twym wstawiennictwem otrzymał.

Pokornie Ciebie prosimy!

Wzywamy również Świętego Michała Archanioła, Księcia Legionów Niebieskich, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Ustrzeż nas przeciwko knowaniom diabelskim, które prawdę mącą i jedność rozbijają.

Wreszcie, przywołujemy z wdzięcznością imię świętego ojca Maksymiliana Marii-Kolbego, patrona radiowców, krótkofalowców, założyciela Radia Niepokalanów. Święty męczenniku, módl się za nami, aby nigdy nie zabrakło nam odwagi w dawaniu świadectwa wiary i głoszeniu Słowa Bożego. Stawiamy sobie Ciebie za wzór, przyjmujemy Ciebie za patrona Sekcji Łączności Radiowej Pobudki – Radioklucz i prosimy, święty ojcze Maksymilianie, o Twoje wstawiennictwo u Pana Boga naszego.

Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.


Amen.

Akt Intronizacyjny – Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla
kard. Adam Stefan Sapieha – 1927 r.)
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny,
przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej
wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego
nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem,
ani żadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej
aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych,
żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili.
Króluj w sercach naszych przez łaskę.
Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.
Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi,
a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię!

Amen.


Sekcji Łączności Radiowej Pobudki – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: