10.04.2022

Inauguracyjny kurs / szkolenie ASR w Iwkowej

W sobotę 2 kwietnia 2022 roku, po raz pierwszy odbył się kurs wraz z krótkim szkoleniem ASR. Zainteresowane osoby spotkały się o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej. Początkowo wydarzenie planowano zorganizować w sali widowiskowej GOK jednakże inaugurację postanowiono przeprowadzić na wyższych piętrach gminnego budynku.

Po zakończonym szkoleniu odbyły się rozmowy na temat powstającej Iwkowskiej Grupy Radiołączności Kryzysowej – GRK, które zacieśniają współpracę i są bardzo ważnym elementem planowania alternatywnego modelu wdrażania łączności radiowej o charakterze kryzysowo-ratowniczym.

Grupa Radiołączności Kryzysowej – GRK (Grupa Łączności Kryzysowej). Polska Grupa Radiołączności Kryzysowej „GRK” została utworzona w odpowiedzi na zainteresowanie zrzeszania, kształcenia, formowania oraz prowadzenia realnych ćwiczeń dla osób dysponujących odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu dostępnych środków telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem radiokomunikacji jako systemu łączności bezprzewodowej, będącego strategicznym ogniwem łączności krytycznej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu współpracujących propolskich radiotechników i radiooperatorów, w ramach Sekcji Radiołączności Kryzysowej powstaje:
Radiowa Sieć Ratownicza – RSR
Radiowa Stacja Komunikatów Pogodowych – RSKP
Radiowy System Monitorowania Obszaru – RSMO
oraz plan systematycznych ćwiczeń Radiołączności Kryzysowej GRK.

Grupa Radiołączności Kryzysowej „GRK” bazuje na fundamentach zasad jakie krzewi Sekcja Łączności Radiowej Pobudki (Radioklucz).

Dodatkowo, tego dnia w sobotnie popołudnie organizatorzy udali się w pobliski teren aby przeprowadzić „wizję lokalną” dotyczącą planowania nadchodzących wydarzeń o tematyce radiokomunikacyjnej.

Jednym z zaplanowanych wydarzeń jest Radiokluczowe Powitanie Lata 2022 w Iwkowej przypadające na 3 lipca 2022 roku. Warto odnotować planowane na niedzielę 18 września 2022 roku wydarzenie – Radioklucz – Szpilówka / Iwkowa 2022.

Rozmowy przebiegały bardzo obiecująco i owocnie. Niebawem poinformujemy o kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: