Emisje radiowe – Sekcja Łączności Radiowej Pobudki

Emisje radiowe

Aktualne oznaczenia emisji radiowych według ITU obowiązują od 1 stycznia 1982 r. Przyjęto oznaczenie za pomocą trzech znaków (do 1982 roku mogło być ono uzupełnione jeszcze dwoma symbolami).

W podstawowym oznaczeniu rodzaju emisji:

 • pierwszy symbol oznacza rodzaj modulacji
 • drugi określa naturę sygnału modulującego falę nośną
 • trzeci – rodzaj przekazywanej informacji

np.

 • CW – fala ciągła z kluczowaną nośną: A1A
 • AM – telefonia dwuwstęgowa z modulacją amplitudy: A3E
 • SSB – telefonia jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną: J3E
 • FM – telefonia z modulacją częstotliwości: F3E
 

I – rodzaj modulacji

 • N – nośna niemodulowana
 • Amplitudowa:
  • A – dwie wstęgi boczne
  • H – jedna wstęga boczna, pełna fala nośna
  • R – jedna wstęga boczna, zredukowana lub regulowana fala nośna
  • J – jedna wstęga boczna, wytłumiona fala nośna
  • B – niezależne wstęgi boczne
  • C – szczątkowa wstęga boczna
 • Kątowe:
  • F – modulacja częstotliwości
  • G – modulacja fazy
  • D – modulacja w amplitudzie i fazie (jednocześnie lub sekwencyjnie)
 • Impulsowe:
  • P – niemodulowana sekwencja impulsów
  • K – sekwencja impulsów modulowanych w amplitudzie
  • L – sekwencja impulsów z modulacją szerokości (czasu)
  • M – sekwencja impulsów z modulacją położenia (fazy)
  • Q – sekwencja impulsów, w których fala nośna jest modulowana kątowo w czasie trwania impulsu
  • V – sekwencja impulsów będących kombinacją powyższych lub innych
  • W – przypadki nieujęte powyżej
  • X – inne przypadki nieujęte powyżej
 

II – natura sygnału modulującego

 • 0 – brak sygnału modulującego
 • 1 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację skwantowaną lub cyfrową, bez użycia podnośnej (bez TDM – multipleksowania z podziałem czasu)
 • 2 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający skwantowaną lub cyfrową informację z użyciem podnośnej (bez TDM)
 • 3 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację analogową
 • 7 – dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację skwantowaną lub cyfrową
 • 8 – dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację analogową
 • 9 – sygnał złożony z jednego lub więcej kanałów zawierających informację skwantowaną lub cyfrową oraz jednego lub więcej kanałów zawierających informację analogową
 • X – przypadki nieujęte powyżej
 

III – rodzaj nadawanej informacji

 • N – brak nadawanej informacji
 • A – telegrafia dla odbioru słuchowego
 • B – telegrafia dla odbioru automatycznego
 • C – Faksymile
 • D – transmisja danych, telemetria, zdalne sterowania
 • E – telefonia (i radiofonia)
 • F – telewizja (sygnał wizji)
 • W – kombinacja powyższych
 • X – przypadki nieujęte powyżej
 

Telegrafia do odbioru słuchowego: A1A, A2A, F1A, F2A, J2A

Telegrafia do odbioru automatycznego, RTTY: F1B, F2B, J2B

Packet Radio: F2B na UKF, J2B na KF

Foto-telegrafia, SSTV: A1C, A2C, A3C, F1C, F2C, F3C, J2C, F3C

Transmisja danych, telemetria, zdalne sterowanie: A1D, A2D, F1D, F2D, J2D

Telefonia: A3E, F3E, G3E, J3E, K3E, L3E, M3E, R3E

Telewizja: A3F, C3E, F3F, J3F

 

A1A (CW) – telegrafia niemodulowana
A2A – telegrafia modulowana zarówno kluczowanie fali nośnej, jak i modulacji
A3E (AM) – telefonia dwuwstęgowa z modulacją amplitudy
F1A (FSK) – telegrafia z przesuwem częstotliwości
F1B (RTTY) – telegrafia z przesuwem częstotliwości odbierana automatycznie
H3E (SSB) – telefonia jednowstęgowa z modulacją amplitudy i pełną falą nośną
J3E (SSB) – telefonia jednowstęgowa z modulacją amplitudy i wytłumioną falą nośną
F3E (FM) – telefonia z modulacją częstotliwości
G3E (FM) – telefonia z modulacją fazy
C3F (ATV) – telewizja szybko analizująca
K3E – telefonia z modulacją impulsową amplitudową
L3E – telefonia z modulacją impulsową szerokościową
M3E – telefonia z modulacją impulsową fazową

Przykładowe cyfrowe emisje: Hell, PSK31, RTTY, FSK, MFSK, PACTOR, PACTOR II/III, AMTOR, G-TOR, MT63, FT8, ROSS, V4 Clover, QAM, Packet Radio HF, Packet Radio VHF, THROB, D-STAR, C4FM, WSPR.

 

Szerokość pasma:

Szerokość zajmowanego pasma zapisywana jest w postaci trzech cyfr i jednej litery. Litera używana jest jako separator dziesiętny oraz określa jednostkę. Literą H oznacza herc, K oznacza kiloherc, M oznacza megaherc. Na przykład: 500H oznacza 500 Hz, 2M50 oznacza 2,5 MHz. Pierwszy znak musi być cyfrą od 1 do 9, drugi to litera H, K lub M.

np.:

20K0 F3E to modulacja FM o szerokości pasma 20,0 kHz i dewiacji ±5 kHz

11K2 F3E to modulacja FM o szerokości pasma 11,25 kHz i dewiacji ±2,5 kHz

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Nadchodzące wydarzenia